Naprawy Tabletów

Drukuj

Informujemy Państwa że najtańsze części w stosunku do wartości tabletów znajdują się w tabletach marki SAMSUNG.

Nasz serwis zaleca kupowanie tabletów tej marki ze względu na najniższe koszty napraw na rynku w stosunku do pozostałych producentów, oraz na najbogatszy dostęp do części zamiennych.

 

Oferujemy usługi napraw Tabletów :

 

- wymiany gniazd zasilania

Bardzo częsta usterka występująca zazwyczaj na skutek niewłaściwego podłączenia lub wyszarpnięcia kabla

ładowarki. Objawy to brak reakcji na podłączanie zasilacza, praca tylko na baterii, bądź wyłączanie nie przy

poruszeniu wtyczką zasilacza.

Usługę możemy wykonać również na poczekaniu ( dopłata 30 PLN )


Cena 90 PLN Brutto jeśli nie ma konieczności wymiany gniazda bądź dostarczą Państwo swoje gniazdo.

Cena 120 PLN Brutto jeśli istnieje konieczność wymiany gniazda na nowe.

UWAGA: Cena i termin realizacji nie dotyczą wszystkich Tabletów, m.in. Tabletu Samsung Galaxy TAB 3 10"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ instalacje systemu Android


Gdy Tablet nie ładuje systemu i cały czas widnieje napis Android

Zalecamy wyłączenie Tabletu i długie przytrzymanie przycisku reset, jeśli Tablet taki posiada.

W przypadku gdy reset nie pomaga należy oddać Tablet do serwisu.

Koszt usługi od 30 do 100 PLN Brutto

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wymiany stłuczonych digitizerów i ekranów LCD


Mając na uwadze wysokie ceny nowych Digitizerów w proporcji do wartości tabletów a także wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom nasz serwis wymienia digitizery w promocyjnej zaniżonej cenie 80 PLN brutto, a ekrany LCD w cenie 120 PLN Brutto, w zamian za przecięcie ryzyk związanych z naprawą przez klienta. Płatność za tę usługę odbywa się w momencie przyjęcia.

Podana cena obowiązuje w przypadku dostarczenia własnych części przez klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za dobranie właściwej części, oraz bierze na siebie ryzyko dostarczenia wadliwej części przez sprzedawcę i samodzielnie zajmuje się ewentualną procedurą reklamacji u sprzedawcy części. Serwis może jedynie wystawić odpłatnie opinię na piśmie że stwierdza niedziałanie dostarczonej części.

Podana cena nie zawiera ubezpieczenia od uszkodzenia tabletu podczas naprawy w naszym serwisie uniemożliwiającego korzystanie z niego, bądź ograniczającego jego funkcjonalność . Klient może dokupić ubezpieczenie w cenie 20% ewentualnego żądanego roszczenia. Kwotę roszczenia musi podać klient w momencie oddawania do naprawy i musi się zobowiązać na piśmie że nie wolno mu żądać więcej. W przypadku dojścia do sytuacji wypłaty klientowi odszkodowania serwis może wypłacić kwotę w gotówce, lub na konto, bądź jeśli uzna to za bardziej opłacalne naprawić powstałe uszkodzenie lub odkupić klientowi nowy tablet.

W przypadku dojścia do uszkodzeń wizualnych, rysy wgniecenia na obudowie, pyłki brudu pomiędzy digitizerem a ekranem LCD, ślady otwierania serwis udzieli rabatu w wysokości 20 PLN Brutto na usługę, niezależnie od ilości stwierdzonych wad wizualnych. Klient musi się zobowiązać na piśmie że nie wolno mu żądać większej kwoty.

Na usługę w cenie promocyjnej NIE udziela się gwarancji, należy sprawdzić działanie i poprawność montażu wymienionych części w serwisie podczas odbioru. Brak naszej gwarancji nie wyklucza gwarancji udzielonej przez sprzedawcę części która jednak obowiązuje od momentu odbioru części przez klienta, a nie od momentu wydanie sprzętu przez nasz serwis.

Informujemy także że nadal istnieje możliwość skorzystania z usługi w standardowej cenie z ryzykami po stronie naszego serwisu.

 

 

 


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------