– wykonujemy wymiany, oraz montaże układów LGA:

– Nasz serwis udziela standardowo 3 miesięcznej gwarancji na usługę wymian chipów BGA, a za dopłatą dodatkową w wysokości 200 PLN Brutto można ją wydłużyć do 2 lat. W kartach graficznych do PC gwarancja wynosi maksymalnie 3 miesiące.

(Uwaga: gwarancje 24 miesięczne nie dotyczą komputerów przekazywanych przez inne serwisy, jeśli zgłoszony komputer jest przekazywany przez podmiot świadczący usługi w zakresie serwisowania komputerów PKD 95.11. Z to maksymalny czas gwarancji wynosi 12 miesięcy i nie podlega on wydłużaniu)

Dlaczego nasz serwis?

Naprawami BGA zajmujemy się od 9 lat jednakże 6 lat temu opracowaliśmy w naszym serwisie  metodę lutowania oraz przygotowywania do długiej i bezawaryjnej pracy chipu BGA. Informacje te nie są podawane na żadnych szkoleniach i kursach uczących wymian układów BGA.

Dzięki naszej metodzie chip BGA pracuje w niższych temperaturach niż bez jej zastosowania co wydłuża jego żywotność kilkukrotnie w stosunku do tych zamontowanych przez inne serwisy.

Biorąc pod uwagę stan na koniec 2014 roku naprawiliśmy około 500 komputerów naszych klientów w ciągu ostatnich 2 lat, przy użyciu tylko układów nowszych niż 2009 rok produkcji ( klienci którzy wybrali opcję regeneracji chipu BGA nie są brani w tej statystyce pod uwagę ) . Poziom reklamacji w tym okresie wygląda następująco:

– 11 sztuk układów BGA wróciło na reklamację w trakcie pierwszych 2 tygodni, lub układy nie przeszły w ogóle testów w naszym serwisie. Zostały one zareklamowane u dostawcy, który zakwalifikował je jako wadliwe fabrycznie i wymienił je nam na nowe sztuki, bądź zwrócił pieniądze jeśli nie mógł dostarczyć chipu BGA wolnego od wad. Wskazuje to na pewny procent układów które były wadliwe wychodząc z fabryki, ale ich wady nie ujawniły się w trakcie testów.

Taki Chip reklamujemy u dostawcy, a klient dostaje nowy chip w ramach gwarancji, bądź jeśli u dostawcy brakuje w 100% sprawnego poprawionej wersji nasz serwis w ogóle nie podejmuje się naprawy, szczegóły znajdują się w PKT 1 poniżej.

– 3 sztuki pomiędzy okresem 2 tygodnie a 12 miesięcy – stwierdzono wadliwy układ chłodzenia w komputerze, wymieniono układy chłodzenia i chipy BGA na nowe. W związku z tym faktem zastrzegamy prawo uwarunkowania udzielenia gwarancji od wymiany układu modułu chłodzenia na nowy jeśli stary układ chłodzenia pracuje niewydajnie, oraz gwarancja jest dodatkowo uwarunkowana, opis szczegółowy znajduje się w PKT 3 poniżej.

– 9 innych reklamacji – odrzuconych z powodu uszkodzenia innej części niż naprawiana, czyli uszkodzenia karty grafiki gdy był wymieniony most północny i odwrotnie. Wszystkie te reklamacje dotyczyły komputerów z procesorem AMD i DEDYKOWANĄ kartą graficzną. Klienci otrzymali propozycje wymiany drugiego wadliwego Chipu BGA za dopłatą. Z tego powodu gwarancja jest dodatkowo uwarunkowana, opis szczegółowy znajduje się w PKT 2 poniżej.

Pozostałe 477 sztuk – nie zgłoszono żadnych reklamacji, co sugeruje iż komputery te działają poprawnie do dziś. Nasz współczynnik udanych napraw BGA wynosi: ponad 95%.

Warunki otrzymania gwarancji 24 miesięcznej na naprawę BGA:

  1. W związku z naszymi testami do 24 miesięcznej gwarancji kwalifikują się komputery z procesorami INTEL:

– 95 % komputerów zintegrowana i dedykowana karta graficzna

Procesory AMD:

– około 90 % komputerów ze zintegrowaną kartą graficzną.

– około 20 % komputerów z dedykowaną kartą graficzną, bądź 90 % w razie akceptacji profilaktycznej wymiany drugiego z wadliwych układów BGA

Komputery z 2014 roku produkcji i NOWSZE – w około 50% wypadków nie kwalifikują się do przedłużonej gwarancji, a w niektórych przypadkach nawet nie udzielimy gwarancji dłuższej niż 3 miesiące. Jest to spowodowane brakami na rynku Chipów BGA pozbawionych wad. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a klient będzie informowany po wykonaniu diagnozy o długości gwarancji. Wyjątek ten jest ważny do pojawienia się na rynku poprawnie działających nowych układów BGA.

Dlaczego liczby powyżej nie wynoszą 100% ? Ponieważ nie wszystkie dostępne układy scalone mają swój poprawiony odpowiednik wyprodukowany po 2009 roku. Jeśli Chip BGA nie ma swojej poprawionej wersji nasz serwis nie podejmuje się naprawy.

Informację czy komputer kwalifikuje się do 24 miesięcznej gwarancji można uzyskać telefonicznie po podaniu pełnych symboli oznaczeń układów scalonych MOSTU PÓŁNOCNEGO i KARTY GRAFIKI. Poprawny symbol to np. 216-0674026 a nie ATI HD 4570. Lub zostanie udzielona ona po rozkręceniu komputera przez nasz serwis.

  1. W przypadku komputerów z procesorem AMDDEDYKOWANĄ kartą graficzną klient otrzymuje gwarancję tylko na wymieniony CHIP, a za działanie drugiego serwis nie odpowiada. Dodatkowo informujemy że w komputerach z procesorem AMD i DEDYKOWANĄ kartą graficzną w przypadku uszkodzenia mostu północnego nie ma możliwości przetestowania karty graficznej, ponieważ jest ona uruchamiana dopiero po poprawnym załączeniu się funkcji inicjowanych przez most północny. Dlatego klient bierze na siebie ryzyko że po naprawieniu mostu północnego ujawni się wada karty graficznej. W razie rezygnacji z naprawy karty graficznej klient musi ponieść opłatę za wykonaną już wymianę mostu północnego. Dlatego serwis zaleca naprawianie komputerów z procesorem AMD i DEDYKOWANĄ kartą graficzną tylko w przypadku gdy znamy historię komputera, jesteśmy jego użytkownikami od nowości i wiemy że wcześniej nie były podejmowane próby naprawy przez niewykwalifikowany serwis. Na dole strony opisane są objawy uszkodzeń poszczególnych chipów.
  2. Komputery na które zostanie udzielona gwarancja 24 miesiące należy dostarczyć do konserwacji układu chłodzenia w terminie od 11 do 12 miesiąca od daty odbioru komputera. Brak dostarczenia komputera w tym terminie skutkuje utratą gwarancji w momencie upłynięcia roku od momentu odbioru.

Opłata za konserwacje wynosi 120 PLN Brutto jeśli jest dostarczony z dyskiem zainstalowanym poprawnie systemem i sterownikami w szczególności Chipsetu i karty graficznej, z podanym hasłem administratora. W przypadku braku którejś z powyższych opłata wynosi 200 PLN Brutto, lub z założonym hasłem na koncie administratora opłata 150 Brutto

W trakcie testów może ujawnić się uszkodzenie układu chłodzenia. Serwis może zażądać wymiany układu na nowy pod rygorem utraty dalszej gwarancji. Klientowi wolno dostarczyć własny układ chłodzenia pod warunkiem dołączenia dokumentu zakupu go jako nowego. Montaż układu chłodzenia nie wiąże się z dodatkową opłatą.

  1. Ewentualne usterki układu BGA należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej zaobserwowania. W przypadku komunikatu o uszkodzeniu układu chłodzenia, bądź zatrzymaniu pracy wentylatora chłodzącego należy natychmiast wyłączyć komputer i niezwłocznie dostarczyć go do serwisu. Po dostarczeniu komputera za zgodą serwisu będzie można na miejscu zarchiwizować dane.
  2. Do standardowej wyceny kosztów należy dopłacić kwotę 200 PLN, dopłata musi być zapłacona przed zamówieniem części przez serwis.

Nasz serwis posiada profesjonalny sprzęt i wykonuje na miejscu usługi wymian układów BGA.
i reballingu układów BGA.

Naprawy i wymiany układów BGA wykonujemy na miejscu i nie przekazujemy żadnym podwykonawcom. W naszym serwisie jako jednym z nielicznych mogą Państwo zobaczyć na własne oczy profesjonalną maszynę do wymian układów BGA – na dowód że naprawy wykonujemy na miejscu i posiadamy do tego odpowiedni sprzęt.

Jak wykonujemy wymiany układów BGA?

Gdy zostanie zdiagnozowany uszkodzony układ BGA nasz serwis wyjmuje płytę główną, a następnie przygotowuje ją do podgrzania na specjalnej maszynie. Usuwamy z niej wszystkie folie ochronne i bateryjkę RTC, które nie mogą być nagrzewane. Następnie z brzegów układu scalonego jest usuwany klej zabezpieczający układ przed odklejeniem.

Na zdjęciu poniżej widać przygotowaną płytę główną. Naprawie poddawany będzie układ scalony widoczny na dole na lewo od gniazda procesora:

Tak przygotowana płyta główna jest gotowa do umieszczenia jej w specjalnej maszynie która pod wpływem temperatury wylutowuje układy. Na zdjęciu pod spodem widać osadzoną w specjalnych uchwytach płytę główną.

Wysokości temperatury sterowana jest przez komputer i musi być ona dopasowana specjalnie do każdego układu scalonego i płyty głównej osobno. Nasz sprzęt jest nowoczesny i bardzo wydajny i radzi sobie ze stopieniem spoiwa maksymalnie przy temperaturze 250 stopni Celsjusza. Widok programu komputerowego sterującego procesem nagrzewania wygląda właśnie tak:

Sprzęt stosowany w niektórych innych serwisach jest w stanie stopić spoiwo lutownicze dopiero przy temperaturach przekraczających nierzadko 300 stopni. Tak wysoka temperatura zastosowana przy montażu skraca życie układu scalonego i z tego właśnie te serwisy udzielają tylko 3 miesięcznej gwarancji, podczas gdy my udzielamy pełnej rocznej gwarancji.

Po odlutowaniu układu scalonego BGA następuje czyszczenie punktów lutowniczych do których zostanie przylutowany nowy układ. Tak przygotowana płyta główna jest gotowa do wlutowania w nią nowego układu. Jak widać poniżej punkty lutownicze są bardzo drobne a oczyszczenie ich ze spoiwa po uszkodzonym układzie wymaga bardzo dużej precyzji:

Nowy układ przed włożeniem jest zawsze poddawany czyszczeniu w wanience ultradźwiękowej, wypełnionej płynem czyszczącym. Tak wygląda proces oczyszczania. Widoczne fale są wywoływane przez ultradźwięki:

Po dokładnym wyczyszczeniu układ jest precyzyjnie układany na miejscu starego, a punkty lutownicze są posmarowane niewielką ilością topnika lutowniczego:

Należy bardzo precyzyjnie umieścić układ według wzoru białych linii narysowanych na płycie głównej. Poniżej widok od boku ułożonego układu BGA:

Następnie uruchamiany jest proces wlutowywania układu gorącym powietrzem. Proces ten jak i poprzedni również jest sterowany komputerowo i wymaga użycia odpowiednich temperatur przez określone chwile. Również nie jest przekraczana temperatura 250 stopni, aby zapewnić trwałość i bezawaryjność nowemu układowi BGA. Poniżej zdjęcie układu zaraz po wlutowaniu. W momencie robienia zdjęcia jego temperatura przekraczała 200 stopni Celsjusza.

Po tych procesach płyta główna jest czyszczona, uzupełniane są usunięte wcześniej naklejki izolacyjne oraz zawierające numery seryjne. W takim stanie płyta główna jest wkładana do laptopa, w którym poddaje się ją testom.

Oferujemy jako jedni pierwszych na rynku 24 miesięczną gwarancje na usługę wymian układów BGA na nowe wyprodukowane po 2009 roku. Usługa zawiera konserwację układu chłodzenia i wymianę past termicznych. Jeśli komputer przed uszkodzeniem pracował głośniej, naprawa spowoduje cichszą pracę.

Jeśli nie zdecydują się Państwo na naprawę po wykonanej wycenie, bądź nie będzie mogła być ona wykonana z powodu braku części zamiennych nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Objawy uszkodzeń chipów BGA

MOST PÓŁNOCNY – odpowiada za komunikację procesora mostu południowego procesora i karty grafiki, oraz spełnia kilka innych funkcji, ale nie ma związku z wyświetlanym obrazem, jeśli nie posiada zintegrowanej karty graficznej. Objawy uszkodzeń:

– miganie diod po włączeniu

– startowanie komputera i jego wyłączanie się po krótkiej chwili

KARTA GRAFIKI – odpowiada tylko za wyświetlany obraz. Komputer z uszkodzoną grafiką, jeśli nie było w nim ingerencji innych serwisów, zapali diody po naciśnięciu włącznika i nie zgasną one samoczynnie jeśli jest poprawnie złożony układ chłodzenia. Komputery z uszkodzoną kartą graficzną potrafią również ładować system i pracować jakoby normalnie, jedynie nie pokazując żadnej treści na ekranie. Objawy uszkodzeń :

– biały ekran

– kolorowy ekran

– pasy na ekranie

– artefakty na ekranie

– brak treści na matrycy bądź na monitorze zewnętrznym

– komputer „żyje” i ładuje system operacyjny, odtwarza dźwięk, ale brak jest obrazu

– przy wszystkich powyższych komputer nie wyłącza w czasie krótszym niż około 10 sekund, lub nawet nie wyłącza się wcale, pod warunkiem poprawnie zamontowanego układu chłodzenia.