Oferujemy usługi napraw kart graficznych do komputerów stacjonarnych :

– wymiany wybrzuszonych kondensatorów

Karta musi być rozłożona przez klienta, wybrzuszenia / wylania kondensatorów muszą być widoczne gołym okiem.

– naprawy mechaniczne, urwania części drobnych, urwania ścieżek drukowanych, zalania, urwane porty

Uszkodzenia muszą być widoczne gołym okiem.

– naprawa zasilania – karta blokuje całkowicie start komputera

– usterki z podejrzeniem uszkodzenia pamięci / chipu BGA naprawiamy jedynie na następujących warunkach:

  • Klient dostarcza kartę i podczas przyjęcia uiszcza opłatę 250 zł Brutto za PRÓBĘ naprawy.
  • Klient otrzymuje zdjęcie na MMS / whatsapp zdjęcie karty rozłożenej i znajdującej się na maszynie do napraw BGA.
  • Karta jest składana bez testowania, klient odbiera kartę i samodzielnie testuje w domu.

Niezależnie od tego czy próba naprawy przyniosła jakikolwiek efekt, pogorszenie stanu karty bądź polepszenie klient nie posiada prawa do żadnych reklamacji z tytułu gwarancji bądź rękojmi.